REFERENSER

reseförlaget

THAI PÅ RESAN

Översättning och sättning i InDesign
Under 2012 slutförde vi en översättning och anpassning av Thai phrasebook & dictionary i Berlitz serien som ges ut i Sverige under titeln: Thai på resan av Reseförlaget. Projektet inkluderade utöver översättning bl.a. framtagning av en transkribering av thai för den svenska marknaden, anpassning av fonter och sättning i InDesign.

Thai på resan

 


försvarets materielverk

ÖVERSÄTTNING AV AVTAL TILL THAI VID FÖRSÄLJNINGEN AV JAS GRIPEN TILL THAILAND

Under 2010 gavs vi förtroendet av Försvarets materielverk att leverera översättningar till thai av Support- och serviceavtal vid FMV:s försäljning av Saab 340 samt JAS 39 Gripen.


FACKÖVERSÄTTNINGAR

Vi anlitas frekvent av de flesta större svenska översättningsbyråer och har sedan starten levererat ett stort antal översättningar till och från thai med slutkunder bland svenska myndigheter.

Nedan följer ett urval av de byråer vi samarbetar med.

språkservice
kajf translationstransvoice tolkförmedling

rewriters abspråk abaar translator

järva tolk och översättning

acc global ab

fasttranslators